ДИСПЕЧЕР

032 320 666

Извештаји и планови

2024.

Измене и допуне програма пословања ЈКП Чачак, за 2024 годину PDF
Извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за I квартал 2024 године PDF
План и програм пословања ЈКП Чачак за 2024. годину PDF
Програм буџетске помоћи ЈКП Чачак за 2024. годину PDF

Претходне године

Извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за III квартал 2023 године PDF
Извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за четврти квартал 2023 године PDF
Извештај о реализацији годишњег програма пословања Предузећа за други квартал за 2023. годину PDF
Извештај о пословању за 2022. годину PDF
Одлука о расподели добити ЈКП“Чачак“ Чачак за 2022. годину PDF
Измена и допуна програма пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2023. годину PDF
Измена и допуна програма будџетске помоћи за 2023. годину PDF
Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2022. годину PDF
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2023. ГОДИНЕ. PDF
Реализација годишњег прогртама пословања предузећа ЈКП „Чачак Чачак“ за четврти квартал 2022.године PDF
Сагласност на програм буџетске помоћи ЈКП “ЧАЧАК“ ЧАЧАК за 2023. годину PDF
Сагласност на програм пословања ЈКП “ЧАЧАк“ ЧАЧАК за 2023. ГОДИНУ PDF
ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ЧАЧАК, ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ PDF
ОДЛУКА ЗА ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2022.ГОДИНЕ PDF
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2021.ГОДИНУ PDF
ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2022.ГОДИНУ PDF
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ФИНАСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021.ГОДИНУ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК PDF
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-30.06.2022.ГОДИНЕ PDF
ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК 2021.ГОДИНА PDF
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.03.2022.ГОДИНЕ PDF
ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2021.ГОДИНЕ PDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2022.ГОДИНУ PDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУДЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2022.ГОДИНУ PDF
ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2021.ГОДИНУ PDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2021.ГОДИНУ PDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2021.ГОДИНУ PDF
ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕНИ ИМОВИНЕ И КАПИТАЛА НА ДАН 01.01.2021.ГОДИНЕ PDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2021.ГОДИНУ PDF
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ФИНАСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2020.ГОДИНУ PDF
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020 ГОДИНУ PDF
ОДЛУКА О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД 01.01.2020.ГОДИНЕ – 31.12.2020.ГОДИНЕ PDF
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАК PDF
ОДЛУКА ЗА ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2021.ГОДИНЕ PDF
ОДЛУКА ЗА ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020.ГОДИНЕ PDF
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК PDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2021.ГОДИНУ PDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ЗА ПРИКЉУЧНУ СНАГУ И ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ КРАЈЊИМ КУПЦИМА PDF
ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ  2020.ГОДИНЕ PDF
ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ  2020.ГОДИНЕ PDF
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ФИНАСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019.ГОДИНУ PDF
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК  ЗА 2019. ГОДИНУ PDF
ОДЛУКА ЗА ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА I КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ PDF
ОДЛУКА ЗА ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА IV КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ PDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИНА НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ PDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИНА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПРОГРАМА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА  2019.ГОДИНУ PDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИНА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА  2019.ГОДИНУ PDF
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2019.ГОДИНЕ PDF
ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2019.ГОДИНЕ PDF
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2018.ГОДИНУ PDF
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2019.ГОДИНУ PDF
ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2019.ГОДИНУ PDF
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018-30.06.2018.ГОДИНУ PDF
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2017.ГОДИНУ PDF
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018-31.03.2018.ГОДИНУ PDF
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА  2017.ГОДИНУ PDF
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ФИНАСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА  2017.ГОДИНУ PDF
Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018.годину PDF
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из периода програма пословања за период 01.01.-31.12.2017.год. PDF
Одлука о давању сагласноти на програм пословања ЈКП ”Чачак” Чачак PDF
Одлука Надзорног одбора за програм пословања за 2018. годину PDF
План и програм пословања за 2018. годину PDF
Извештај о реализацији годишњег програма пословања за период 01.01-30.09.2017год. PDF
Измене и допуне програма пословања за 2017.годину PDF
Одлуке за други квартал PDF
Праћење реализација Програма пословања за други квартал 2017. године XLS
Програм пословања за 2017. годину PDF
Извештај ЈКП ”Чачак” Чачак 2016 PDF
Коначан извештај 2016 PDF
Извештај о праћењу годишњег програма пословања за  I квартал 2017 PDF
Први квартал ФИ. 2016 – реализација плана PDF
Други квартал ФИ. 2016 – реализација плана PDF
Трећи квартал ФИ. 2016 – реализација плана PDF
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2016 до 30.06.2016. PDF
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2016 до 30.09.2016. PDF
Извештај о пословању ЈКП Чачак у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015. PDF
Измене и допуне рограма пословања ЈКП Чачак за 2016. годину PDF
Измене и допуне рограма пословања ЈКП Чачак за 2015. годину PDF
Програм пословања ЈКП Чачак за 2016. годину PDF
Извештај о пословања ЈКП Чачак у периоду од 01. 01. 2014. до 31. 12. 2014. године PDF
Програм пословања ЈКП Чачак за 2015. годину PDF
Известај о пословању ЈКП Чачак у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. PDF
Програм пословања ЈКП Чачак за 2014. годину PDF
Извештај о пословању ЈКП Чачак у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. PDF
Програм пословања ЈКП Чачак за 2013. годину PDF
Извештај о пословању ЈКП Чачак у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. PDF
Програм пословања ЈКП Чачак за 2012. годину PDF
JKP Čačak, Čačak