ДИСПЕЧЕР

032 320 666

Извештаји и планови

Извештај о пословању за 2022. годинуPDF
Одлука о расподели добити ЈКП“Чачак“ Чачак за 2022. годинуPDF
Измена и допуна програма пословања ЈКП “Чачак“ Чачак за 2023. годинуPDF
Измена и допуна програма будџетске помоћи за 2023. годинуPDF
Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2022. годинуPDF
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2023. ГОДИНЕ.PDF
Реализација годишњег прогртама пословања предузећа ЈКП „Чачак Чачак“ за четврти квартал 2022.годинеPDF
Сагласност на програм буџетске помоћи ЈКП “ЧАЧАК“ ЧАЧАК за 2023. годинуPDF
Сагласност на програм пословања ЈКП “ЧАЧАк“ ЧАЧАК за 2023. ГОДИНУPDF
ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ЧАЧАК, ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУPDF
ОДЛУКА ЗА ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2022.ГОДИНЕPDF
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2021.ГОДИНУPDF
ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2022.ГОДИНУPDF
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ФИНАСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021.ГОДИНУ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАКPDF
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-30.06.2022.ГОДИНЕPDF
ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК 2021.ГОДИНАPDF
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.03.2022.ГОДИНЕPDF
ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2021.ГОДИНЕPDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2022.ГОДИНУPDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУДЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2022.ГОДИНУPDF
ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2021.ГОДИНУPDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2021.ГОДИНУPDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2021.ГОДИНУPDF
ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕНИ ИМОВИНЕ И КАПИТАЛА НА ДАН 01.01.2021.ГОДИНЕPDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2021.ГОДИНУPDF
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ФИНАСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2020.ГОДИНУPDF
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020 ГОДИНУPDF
ОДЛУКА О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД 01.01.2020.ГОДИНЕ – 31.12.2020.ГОДИНЕPDF
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАКPDF
ОДЛУКА ЗА ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2021.ГОДИНЕPDF
ОДЛУКА ЗА ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020.ГОДИНЕPDF
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАКPDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2021.ГОДИНУPDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ЗА ПРИКЉУЧНУ СНАГУ И ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ КРАЈЊИМ КУПЦИМАPDF
ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ  2020.ГОДИНЕPDF
ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ  2020.ГОДИНЕPDF
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ФИНАСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019.ГОДИНУPDF
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК  ЗА 2019. ГОДИНУPDF
ОДЛУКА ЗА ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА I КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕPDF
ОДЛУКА ЗА ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА IV КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕPDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИНА НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУPDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИНА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПРОГРАМА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА  2019.ГОДИНУPDF
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИНА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА  2019.ГОДИНУPDF
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2019.ГОДИНЕPDF
ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2019.ГОДИНЕPDF
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2018.ГОДИНУPDF
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2019.ГОДИНУPDF
ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА 2019.ГОДИНУPDF
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018-30.06.2018.ГОДИНУPDF
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2017.ГОДИНУPDF
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018-31.03.2018.ГОДИНУPDF
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЈКП“ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА  2017.ГОДИНУPDF
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ФИНАСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЈКП“ЧАЧАК“ЧАЧАК ЗА  2017.ГОДИНУPDF
Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018.годинуPDF
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из периода програма пословања за период 01.01.-31.12.2017.год.PDF
Одлука о давању сагласноти на програм пословања ЈКП ”Чачак” ЧачакPDF
Одлука Надзорног одбора за програм пословања за 2018. годинуPDF
План и програм пословања за 2018. годинуPDF
Извештај о реализацији годишњег програма пословања за период 01.01-30.09.2017год.PDF
Измене и допуне програма пословања за 2017.годинуPDF
Одлуке за други кварталPDF
Праћење реализација Програма пословања за други квартал 2017. годинеXLS
Програм пословања за 2017. годинуPDF
Извештај ЈКП ”Чачак” Чачак 2016PDF
Коначан извештај 2016PDF
Извештај о праћењу годишњег програма пословања за  I квартал 2017PDF
Први квартал ФИ. 2016 – реализација планаPDF
Други квартал ФИ. 2016 – реализација планаPDF
Трећи квартал ФИ. 2016 – реализација планаPDF
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2016 до 30.06.2016.PDF
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2016 до 30.09.2016.PDF
Извештај о пословању ЈКП Чачак у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015.PDF
Измене и допуне рограма пословања ЈКП Чачак за 2016. годинуPDF
Измене и допуне рограма пословања ЈКП Чачак за 2015. годинуPDF
Програм пословања ЈКП Чачак за 2016. годинуPDF
Извештај о пословања ЈКП Чачак у периоду од 01. 01. 2014. до 31. 12. 2014. годинеPDF
Програм пословања ЈКП Чачак за 2015. годинуPDF
Известај о пословању ЈКП Чачак у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013.PDF
Програм пословања ЈКП Чачак за 2014. годинуPDF
Извештај о пословању ЈКП Чачак у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012.PDF
Програм пословања ЈКП Чачак за 2013. годинуPDF
Извештај о пословању ЈКП Чачак у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011.PDF
Програм пословања ЈКП Чачак за 2012. годинуPDF
JKP Čačak, Čačak