ДИСПЕЧЕР

032 320 666

Ценовници

Цена очитавања и расподела испоручене топлотне енергије за пословни и стамбени простор износи 255,00 динара по једном очитавању, месечно.

На цене услуге грејања се обрачунава ПДВ од 10%.

JKP Čačak, Čačak