ДИСПЕЧЕР

032 320 666

Јавне набавке

2024

09. 01. 2024. – План јавних набавки за 2024. годину PDF

2023

13. 06. 2023. – Измењени План јавних набавки за 2023. годинуPDF
10. 01. 2023. – План јавних набавки за 2023. годинуPDF
31. 12. 2022. – Јавни позив за избор приватног партнера за реконструкцију система даљинског грејања за производњу топлотне енергије из дрвне био масеPDF

 

30. 12. 2022. – Измењени план јавних набавки за 2022. годинуPDF
29. 04. 2022. – Измењени план јавних набавки за 2022. годинуPDF
19. 01. 2022. – План јавних набавки за 2022. годинуPDF
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈКП ”Чачак” ЧачакPDF
25. 05. 2021. – Измењени план јавних набавки за 2021. годинуPDF
13. 01. 2021. – План јавних набавки за 2021. годинуPDF

 

JKP Čačak, Čačak