ДИСПЕЧЕР

032 320 666

О нама

Кратка прича о ЈКП Чачак

Прво предузеће у Граду Чачку (ранији назив: општина Чачак), које се бавило пословима првобитних система грејања, Предузеће за комунално-стамбену привреду ”Чачак” Чачак,  основано је 01. 04. 1965. године од пословне службе фонда и стамбених заједница Чачак.

Трансформација предузећа извршена је 01. 01. 1966. године у Стамбено предузеће ”Чачак” Чачак, а 01. 07. 1974. године настала је Самоуправна интересна заједница Општине Чачак,  од које се формира 01. 04. 1990. године Јавно предузеће за стамбене услуге ”Чачак” Чачак.

Previous slide
Next slide

Профил предузећа

Назив предузећаЈКП ”Чачак” Чачак
ДелатностСнабдевање паром и климатизација
Привредна гранаЕнергетика
Облик организовањаЈавно комунално предузеће
Матични број07576382
ПИБ100890562
Датум оснивања23. 06. 1993. године
Надлежно министарствоМинистарство рударства и енергетике
WEB Сајтhttp://www.jkpcacak.co.rs
СедиштеЧачак, Скадарска бр. 17
Телефон032 322-618

Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Статус предузећа

Јавно комунално предузеће за грејање и одржавање зграда ”Чачак” Чачак основано је 23. 06. 1993. године ради обављања делатности производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевање топлотном енергијом за потребе тарифних купаца, Одлуком о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом ”Тиг” Чачак (”Сл. лист општине Чачак”, број 6/93) и уписано је у Регистар Привредног суда у Краљеву Фи. бр. 6896/93 од 23. 06. 1993. године. Поменутом Одлуком о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом ”Тиг” Чачак (”Сл. лист општине Чачак” број 6/93) предузеће је основано као јавно предузеће за обављање послова од општег интереса за општину Чачак – производња и снабдевање паром и топлом водом.

Одлука о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом ”Тиг” Чачак (”Сл. лист општине Чачак” број 6/93) усклађена је са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (”Сл. гласник РС” бр. 25/2000) и уређена су питања од значаја за правни промет, начин организовања и пословања, систем управљања, међусобни односи оснивача и предузећа и друга питања од значаја за рад јавног предузећа, Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП “Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима (“Сл.лист града Чачка“ бр.22/2016).

.

Средства, права и обавезе Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом ”Тиг” Чачак преузело је у целини Јавно коминално предузеће за грејање и одржавање зграда ”Чачак” Чачак.

Јавно комунално предузеће за грејање ”Чачак” Чачак наставило је да обавља делатност предузећа чијим спајањем је настало, као и друге делатности за које је касније регистровано.

Сходно члану 4. Закона о Агенцији за привредне регистр (”Сл. гласник РС” бр. 55/04) и члану 23. и 25. Закона о регистрацији привредних субјеката (”Сл. гласник РС” бр. 55/04) Решењем о Агенцији за провредне регистре број БД 48019/05 од 06. 07. 2005. године извршено је превођење предузећа у Регистар привредних субјеката.

У садашњем називу Јавно комунално предузеће за грејање ”Чачак” Чачак (скраћено пословно име предузећа: ЈКП ”Чачак” Чачак) послује ид 07. 02. 2014.године.

JKP Čačak, Čačak