ДИСПЕЧЕР

032 320 666

Упутство за коришћење апликације

МОЈ РАЧУН

Апликација „Мој рачун“ доступна је на сајту ЈКП „Чачак“ Чачак од 25.09.2017. године и иста омогућава купцима-корисницима услуга грејања увид у укупно стање дуга са пресеком стања обавеза на претходни дан у односу на дан траженог захтева.

Корисници услуга грејања апликацији „Мој рачун“ могу приступити уношењем корисничког имена и лозинке. Корисничко име и лозинка се преузима у просторијама предузећа у служби рачуноводства или служби наплате уз претходну писменеу сагласност корисника.

JKP Čačak, Čačak